Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sao chụp, niêm phong tài liệu kế toán

Những trường hợp nào sai phạm đến sao chụp và niêm phong tài liệu thì bị phạt tiền ?
 

Mời độc giả cùng xem bên dưới nhé:
 

+ Không thành lập Hội đồng và không lập “Biên bản để xác định các tài liệu kế toán không thể sao chụp được” theo quy định.

+ Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

+ Tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong tài liệu kế toán không đúng thẩm quyền quy định.

+ Không cung cấp tài liệu kế toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện tạm giữ, tịch thu, niêm phong.

Vi phạm trên sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Nguồn tham khảo: Điều 13 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/05/2018


 Article ID: 1034
Last updated: 31 May, 2018
Bản cập nhật: 4
Xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) -> Xử phạt VPHC về Kế toán -> Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sao chụp, niêm phong tài liệu kế toán
https://tuvan.webketoan.vn/xu-phat-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-sao-chup-niem-phong-tai-lieu-ke-toan_1034.html