Thuế suất thuế GTGT
Thuế suất thuế GTGT 0 phần trăm
1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất...
rating 17 May, 2017 Lượt xem: 132780 Bình luận: 0
Thuế suất thuế GTGT 5 phần trăm
1. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10%. 2. Quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ...
rating 19 May, 2015 Lượt xem: 83267 Bình luận: 0
Thuế suất thuế GTGT 10 phần trăm
Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư 219/2013/Tt-BTC.. Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng...
rating 21 Jul, 2014 Lượt xem: 41697 Bình luận: 0