Webketoan PRO

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán

Article ID: 1026
Last updated: 31 May, 2018

Khi vi phạm quy định về chứng từ kế toán sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng, tùy theo vi phạm.

Cụ thể hình thức xử phạt như sau: 

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;

+ Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán;

+ Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu;

+ Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn;

+ Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán;

+ Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký;

+ Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền;

+ Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký;

+ Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ;

+ Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt theo quy định;

+ Để hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

+ Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

+ Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

+ Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.

Biện pháp khắc phục hậu quả

- Bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của chứng từ đối với hành vi quy định mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định

- Buộc hủy các chứng từ kế toán bị khai man, giả mạo đối với hành vi quy định giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Buộc lập bổ sung chứng từ chưa được lập khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đối với hành vi quy định không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

- Buộc hủy các chứng từ kế toán đã được lập nhiều lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đối với hành vi quy định lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
 

Nguồn tham khảo: Điều 8 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, ngày hiệu lực: 01/05/2018

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1026
Last updated: 31 May, 2018
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 3212
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 31 May, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Nên xem