Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Article ID: 1092
Last updated: 16 May, 2016

Các trường hợp được xem là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp:

Sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

    + Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

    + Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

    + Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).

* Nguồn tham khảo: Điều 22, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày hiệu lực 01/06/2014

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1092
Last updated: 16 May, 2016
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 2373
Bình luận: 0
Ngày đăng: 16 May, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 16 May, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan