Tiền lương của Giám đốc cũng là chủ của Công ty TNHH MTV có chịu thuế TNCN?

Căn cứ:

Theo đó:

Tham khảo thêm Công văn 5421/CT-TTHT, ngày 16/02/2017 của Cục thuế Hà Nội:

Trường hợp Giám đốc điều hành đồng thời là chủ Công ty TNHH MTV  (do một cá nhân làm chủ) được Công ty thanh toán khoản tiền vé máy bay và tiền lưu trú khách sạn tại Việt Nam nếu được quy định tại:

của Công ty là khoản có tính chất tiền lương, tiền công thì:Article ID: 1189
Last updated: 07 Sep, 2017
Bản cập nhật: 3
Thuế thu nhập cá nhân -> Quy định chung thuế TNCN -> Tiền lương của Giám đốc cũng là chủ của Công ty TNHH MTV có chịu thuế TNCN?
https://tuvan.webketoan.vn/tien-luong-cua-giam-doc-cung-la-chu-cua-cong-ty-tnhh-mtv-co-chiu-thue-tncn_1189.html