Tiền lương của Giám đốc cũng là chủ của Công ty TNHH MTV có chịu thuế TNCN?

Article ID: 1189
Last updated: 07 Sep, 2017

Căn cứ:

 • Điều 90 Bộ Luật lao động 10/2012/QH13
 • Khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC
 • Công văn 1404/TCT-TNCN, ngày 14/04/2017

Theo đó:

 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động
   
 • Khoản tiền của Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên nhận được do chính bản thân Tổng giám đốc chi trả không phải là thu nhập từ tiền lương, tiền công và không chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Tham khảo thêm Công văn 5421/CT-TTHT, ngày 16/02/2017 của Cục thuế Hà Nội:

Trường hợp Giám đốc điều hành đồng thời là chủ Công ty TNHH MTV  (do một cá nhân làm chủ) được Công ty thanh toán khoản tiền vé máy bay và tiền lưu trú khách sạn tại Việt Nam nếu được quy định tại:

 • Hợp đồng lao động
 • Thỏa ước lao động tập thể
 • Quy chế tài chính

của Công ty là khoản có tính chất tiền lương, tiền công thì:

 • Về thuế TNCN: Khoản lợi ích mà chủ Công ty nhận được nêu trên không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của chủ Công ty.
   
 • Về thuế TNDN, thuế GTGT: Công ty không được khấu trừ thuế GTGT, không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty khoản chi cho chủ Công ty nêu trên.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1189
Last updated: 07 Sep, 2017
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 4255
Bình luận: 0
Ngày đăng: 07 Sep, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 07 Sep, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan