Thư viện vừa bổ sung Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021

19 Nov, 2021

Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022

Quý độc giả tham khảo văn bản chi tiết tại Thư viện của Trung tâm tư vấn Webketoan: Nghị định số 102/2021/NĐ-CP 

Tags

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)