Những điều cần biết và các vướng mắc thường gặp về Hoá đơn điện tử

Article ID: 1539
Last updated: 06 Nov, 2018

 Mời độc giả cùng xem những hướng dẫn hết sức chi tiết, các vướng mắc thường gặp về hoá đơn điện tử được biên soạn bởi cán bộ công nhân viên Chi cục thuế Quận 12, TP.HCM.

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_Hoa-don-dien-tu

 

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_hoa-don-dien-tu

 

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_Hoa-don-dien-tu

 

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_Hoa-don-dien-tu

 

Webketoan_hoa-don-dien-tu

 

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_hoa-don-dien-tu

 

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_hoa-don-dien-tu

 

Webketoan_Hoa-don-dien-tu

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_Hoa-don-dien-tu

 Nguồn: Hoa Nguyễn; Chi cục thuế Quận 12

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1539
Last updated: 06 Nov, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 1785
Bình luận: 0
Ngày đăng: 06 Nov, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 06 Nov, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Tags
Hoá đơn điện tử Vướng mắc về hoá đơn điện tử
Nên xem
item Luật số 78/2006/QH11
item Luật số 21/2012/QH12
item Luật kế toán 88/2015/QH13
item Thông tư 32/2011/TT-BTC
item Luật số: 51/2005/QH11
item Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Bài trước     Bài kế
Doanh nghiệp của bạn có buộc phải sử dụng Hoá...       Những điều cần đặc biệt lưu ý về hoá đơn...