Xử phạt VPHC về Lao động
Vi phạm quy định về tiền lương
1.Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện theo quy định. 2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao...
rating 27 Apr, 2016 Lượt xem: 1983 Bình luận: 0
Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: - Không bảo đảm cho người lao động nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca, nghỉ về việc riêng, nghỉ không hưởng lương đúng quy định; - Không rút ngắn thời giờ làm việc đối với...
rating 27 Apr, 2016 Lượt xem: 2230 Bình luận: 0
Vi phạm quy định kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo công khai hoặc không niêm yết nội quy lao động ở những nơi cần thiết trong doanh nghiệp. 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một...
rating 27 Apr, 2016 Lượt xem: 2099 Bình luận: 0
Vi phạm quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: - Không lấy ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng kế hoạch hoặc thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; - Không kiểm tra,...
rating 27 Apr, 2016 Lượt xem: 2133 Bình luận: 0
Vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có một trong các hành vi sau đây: - Không báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm; - Không tham gia cấp...
rating 27 Apr, 2016 Lượt xem: 2079 Bình luận: 0
Vi phạm quy định về lao động nữ
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: - Không tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của lao động nữ; - Không cho lao động...
rating 27 Apr, 2016 Lượt xem: 1914 Bình luận: 0
Vi phạm quy định về lao động chưa thành niên
1. Phạt cảnh cáo đối với người sử dụng lao động có hành vi không lập sổ theo dõi riêng khi sử dụng lao động chưa thành niên hoặc không xuất trình sổ theo dõi khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một...
rating 27 Apr, 2016 Lượt xem: 2206 Bình luận: 0
Vi phạm quy định về lao động là người giúp việc gia đình
1. Phạt cảnh cáo đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: - Không ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình; - Không trả tiền tàu xe đi đường khi người giúp việc gia đình thôi việc về nơi cư trú, trừ trường hợp người giúp việc gia đình chấm dứt...
rating 27 Apr, 2016 Lượt xem: 1892 Bình luận: 0
Vi phạm quy định về người lao động cao tuổi
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động sử dụng người lao động cao tuổi đang hưởng hưu trí hằng tháng nhưng không trả khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, theo quy định. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hoàn trả khoản tiền bảo...
rating 27 Apr, 2016 Lượt xem: 1892 Bình luận: 0
Vi phạm quy định về người nước ngoài tại Việt Nam
1. Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây: - Làm việc nhưng không có giấy phép lao động theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động; - Sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn. 2. Phạt tiền từ 1.000.000...
rating 27 Apr, 2016 Lượt xem: 2017 Bình luận: 0

Bài trước 2 / 3 Bài kế
1 2 3(Page 2 of 3)