Xử phạt VPHC về Lao động
Vi phạm quy định về dịch vụ việc làm
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có hành vi thông báo hoạt động dịch vụ việc làm không theo quy định của pháp luật. 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động đối với...
rating 26 Apr, 2016 Lượt xem: 1977 Bình luận: 0
Vi phạm về tuyển và quản lý lao động
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây: Không thông báo công khai về nhu cầu tuyển lao động hoặc thông báo ít hơn 05 ngày làm việc trước khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động hoặc thông báo không đảm...
rating 26 Apr, 2016 Lượt xem: 2019 Bình luận: 0
Vi phạm về giao kết hợp đồng lao động
1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: - Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn trên 3 tháng; - Không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; - Giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu...
rating 26 Apr, 2016 Lượt xem: 2213 Bình luận: 0
Vi phạm quy định về thử việc
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây: - Yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ; Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả đủ 100% tiền lương của công việc...
rating 26 Apr, 2016 Lượt xem: 2041 Bình luận: 0
Vi phạm quy định thực hiện hợp đồng lao động
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo bằng văn bản cho người lao động biết trước ít nhất 15 ngày, trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn. 2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người...
rating 26 Apr, 2016 Lượt xem: 2157 Bình luận: 0
Vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động
1. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: - Sửa đổi quá một lần thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động hoặc khi sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động làm thay đổi loại hợp đồng lao động đã giao kết; - Không thực hiện đúng...
rating 26 Apr, 2016 Lượt xem: 2056 Bình luận: 0
Vi phạm quy định cho thuê lại hợp đồng
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với bên thuê lại lao động có một trong các hành vi sau đây: - Không thông báo, hướng dẫn cho người lao động thuê lại biết nội quy lao động và các quy chế khác của doanh nghiệp; - Phân biệt đối xử về điều kiện làm việc đối...
rating 26 Apr, 2016 Lượt xem: 2103 Bình luận: 0
Vi phạm quy định đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: - Không xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hằng năm về đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình; - Không...
rating 26 Apr, 2016 Lượt xem: 2315 Bình luận: 0
Vi phạm quy định về đối thoại nơi làm việc
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: - Không thực hiện nghiêm chỉnh quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định pháp luật; - Không bố trí địa điểm và bảo đảm các điều kiện vật chất khác...
rating 26 Apr, 2016 Lượt xem: 2002 Bình luận: 0
Vi phạm quy định về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: - Không gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh; - Không trả chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi...
rating 26 Apr, 2016 Lượt xem: 2261 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 3 Bài kế
1 2 3(Page 1 of 3)