Vi phạm về giao kết hợp đồng lao động

Article ID: 1064
Last updated: 26 Apr, 2016

1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi:

- Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn trên 3 tháng;

- Không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động;

- Giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động;

- Giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước không theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

  • Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

  • Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

  • Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

  • Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

  • Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

- Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động;

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả lại bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ đã giữ của người lao động

- Buộc người lao động thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động;

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả lại số tiền hoặc tài sản đã giữ của người lao động cộng với khoản tiền lãi của số tiền đã giữ của người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt

- Giao kết hợp đồng lao động với người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

 Nguồn tham khảo: - Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày hiệu lực 10/10/2013

                              - Khoản 4, Điều 1, Nghị định 88/2015/NĐ-CP  ngày hiệu lực 25/11/2015

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1064
Last updated: 26 Apr, 2016
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 2213
Bình luận: 0
Ngày đăng: 26 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 26 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan