Văn bản lao động-Tiền lương-Bảo hiểm
Nghị định 43/2013/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 43/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH ĐIỀU 10 CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN VỀ QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC ĐẠI...
rating 31 Jan, 2018 Lượt xem: 1172 Bình luận: 0
Nghi định 191/2013/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 191/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn...
rating 31 Jan, 2018 Lượt xem: 1135 Bình luận: 0
Tổng hợp văn bản Lao động, tiền lương, bảo hiểm
TỔNG HỢP VĂN BẢN VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM, CÔNG ĐOÀN Lao động STT Văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung chính văn bản 1 Bộ Luật số 10/2012/QH13 18/06/2012 01/05/2013 Bộ luật lao động 2 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ...
rating 11 Dec, 2018 Lượt xem: 6409 Bình luận: 0
Công văn 560/LĐTBXH-BHXH
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 560/LĐTBXH-BHXH V/v xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018 Kính gửi: Ngân hàng Mizuho ...
rating 28 Feb, 2018 Lượt xem: 1953 Bình luận: 0
Thông tư 56/2017/TT-BYT
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 56/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ Căn...
rating 06 Mar, 2018 Lượt xem: 1146 Bình luận: 0
Nghị định 24/2018/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 24/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, HOẠT ĐỘNG ĐƯA...
rating 06 Mar, 2018 Lượt xem: 1214 Bình luận: 0
Công văn 585/LĐTBXH-PC
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 585/LĐTBXH-PC V/v giải đáp vướng mắc liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc của người lao động và trường hợp người lao động đơn phương chấm...
rating 06 Mar, 2018 Lượt xem: 1883 Bình luận: 0
Quyết định 60/2015/QĐ-TTg
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 60/2015/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ CHI PHÍ...
rating 12 Mar, 2018 Lượt xem: 956 Bình luận: 0
Thông báo 13/TB-BHXH
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 13/TB-BHXH TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2018 THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TÍNH LÃI CHẬM ĐÓNG, TRUY...
rating 12 Mar, 2018 Lượt xem: 1046 Bình luận: 0
Nghị định 44/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 44/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP Căn cứ...
rating 21 Mar, 2018 Lượt xem: 1065 Bình luận: 0

Bài trước 3 / 5 Bài kế
1 2 3 4 5(Page 3 of 5)