Văn bản lao động-Tiền lương-Bảo hiểm
Nghị định 141/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 141/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Căn cứ Luật tổ...
rating 31 Jan, 2018 Lượt xem: 1160 Bình luận: 0
Luật số 38/2013/QH13
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 38/2013/QH13 Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013 LUẬT VIỆC LÀM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật việc làm, ...
rating 31 Jan, 2018 Lượt xem: 1173 Bình luận: 0
Nghị định 28/2015/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 28/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Căn cứ Luật Tổ chức...
rating 31 Jan, 2018 Lượt xem: 1247 Bình luận: 0
Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 28/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU 52 CỦA LUẬT VIỆC LÀM VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ...
rating 31 Jan, 2018 Lượt xem: 1233 Bình luận: 0
Luật số 58/2014/QH13
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 58/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật bảo...
rating 31 Jan, 2018 Lượt xem: 1722 Bình luận: 0
Nghị định 115/2015/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 115/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC Căn cứ Luật Tổ chức...
rating 31 Jan, 2018 Lượt xem: 1156 Bình luận: 0
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 59/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ...
rating 31 Jan, 2018 Lượt xem: 1354 Bình luận: 0
Nghị định 105/2014/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 105/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ Căn cứ Luật Tổ chức Chính...
rating 31 Jan, 2018 Lượt xem: 1099 Bình luận: 0
Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC
BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 41/2014/TTLT-BYT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng...
rating 31 Jan, 2018 Lượt xem: 1263 Bình luận: 0
Luật số 12/2012/QH13
QUỐC HỘI Luật số: 12/2012/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT CÔNG ĐOÀN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số...
rating 31 Jan, 2018 Lượt xem: 2298 Bình luận: 0

Bài trước 2 / 5 Bài kế
1 2 3 4 5(Page 2 of 5)