Từ năm 2018, Lương cơ sở, Lương hưu, Trợ cấp thai sản chính thức tăng.

Article ID: 1278
Last updated: 12 Dec, 2017

Mức lương cơ sở sẽ chính thức được điều chỉnh tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, tức tăng 90.000 đồng/tháng từ 01/07/2018.


 

Theo đó kéo theo:

- Tăng lương hưu
, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở là 1.390.000đ.


Tăng trợ cấp thai sản từ 1.300.000đồng lên 1.390.000đồng

Tức lao động nữ hưởng chế độ thai sản sẽ được nhận 2.780.000 đồng, tăng 180.000đồng so với hiện tại.
Căn cứ điều 38, Luật số 58/2014/QH13: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

 

- Mức trần đóng BHXH, BHYT sẽ tăng lên từ 26.000.000.000 đồng lên 27.800.000 đồng

Căn cứ theo quy định tại khoản 3, Điều 89, Luật số 58/2014/QH13 có hiệu lực 01/01/2016 và Điều 1, Luật số 46/2014/QH13: Mức lương tháng đóng BHXH, BHYT tối đa là 20 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ pháp lý:

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1278
Last updated: 12 Dec, 2017
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 3115
Bình luận: 0
Ngày đăng: 12 Dec, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 12 Dec, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan