TT200 - Hạch toán kế toán
Hạch toán kế toán với hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (Viết tắt là BCC) 1. Định nghĩa: Hợp đồng hợp tác kinh doanh (gọi tắt là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân...
rating 24 Oct, 2021 Lượt xem: 291 Bình luận: 0

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)