Tổng hợp văn bản về Thuế GTGT

Article ID: 1263
Last updated: 26 Dec, 2017

Thế là chỉ còn chưa đầy 01 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2017.
Cùng Webketoan điểm lại những văn bản thuế đang còn hiệu lực về sắc thuế GTGT nhé.

STT Văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung chính
1 Luật số 13/2008/QH12 03/06/2008 01/01/2009 Luật Thuế GTGT
2 Luật số 31/2013/QH13 19/06/2013 01/01/2014 Sửa đổi một số điều Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12
3 Luật số 71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015 Sửa đổi bổ sung một số điều các Luật thuế
4 Luật số 106/2016/QH13 06/04/2016 01/07/2016, 01/09/2016 Sửa đổi, bổ sung một  số điều Luật thuế GTGT, TTĐB, QLT
5 Nghị định 209/2013/NĐ-CP 18/12/2013 01/01/2014 Hướng dẫn luật thuế GTGT
6 Nghị định 91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 15/11/2014 Sửa đổi bổ sung các Nghị định về Thuế
 (TNDN, GTGT, TNCN, QLT)
7 Nghị định 12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 26/11/2014 Sửa đổi bổ sung một sô điều của các Luật về thuế và các Nghị định về Thuế
8 Nghị định 100/2016/NĐ-CP 01/07/2016 01/07/2016, 01/09/2016 Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế (GTGT, TTĐB, Xử phạt thuế, cưỡng chế thuế)
9 Thông tư 219/2013/TT-BTC 31/12/2013 01/01/2014 Hướng dẫn luật thuế GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP
10 Thông tư 119/2014/TT-BTC 25/08/2014 01/09/2014 Sửa đổi bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC;
11 Thông tư 151/2014/TT-BTC 10/10/2014 15/11/2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP
sửa đổi, bổ sung các nghị định về thuế
12 Thông tư 193/2015/TT-BTC 24/11/2015 10/01/2016 Sửa đổi, bổ sung thông tư 219/2013/TT-BTC
13 Thông tư 26/2015/TT-BTC 27/02/2015 01/01/2015  Hướng dẫn luật thuế GTGT, Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014 về hóa đơn
14 Thông tư 130/2016/TT-BTC 12/08/2016 01/07/2016 Hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP, sửa đổi, bố sung nhiều thông tư
15 Thông tư 99/2016/TT-BTC 29/06/2016 13/08/2016 Hướng dẫn hoàn thuế GTGT
16 Thông tư 173/2016/TT-BTC 28/10/2016 15/12/2016 Sửa đổi bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC
17 Nghị định 146/2017/NĐ-CP 15/12/2017 01/02/2018 Sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Ghi chú: Độc giả có thể đọc văn bản và tải văn bản về khi cần dùng nhé.
Bài viết có tham khảo bài của Mod Bichvantax.06 đăng trên diễn đàn Webketoan.com

 

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1263
Last updated: 26 Dec, 2017
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 5288
Bình luận: 0
Ngày đăng: 06 Dec, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 26 Dec, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan