Webketoan PRO

Tổng hợp văn bản đang có hiệu lực về Hóa đơn GTGT

Article ID: 1272
Last updated: 14 Sep, 2018

Văn bản Việt Nam đặc biệt là các văn bản về Thuế luôn thay đổi liên tục, vì thế Kế toán phải cập nhật liên tục để không bị làm sai.
Nắm rõ được tình hình ấy, Webketoan tổng hợp tất cả các văn bản hiện hành còn hiệu lực về hóa đơn để giúp Kế toán không phải tốn thời gian tìm văn bản.

Tiện ích là Kế toán có thể đọc văn bản online và tải văn bản về trực tiếp.
Mời độc giả xem qua các văn bản về hóa đơn.

STT Văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực   Nội dung chính văn bản quy định
1

Nghị định 51/2010/NĐ-CP

14/05/2010 01/01/2011 Quy định hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ
2

Nghị định 04/2014/NĐ-CP

17/01/2014 01/03/2014 Sửa đổi một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP
về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ
3

Thông tư 39/2014/TT-BTC

31/03/2014 01/06/2014 Hướng dẫn Nghị định 51 /2010/NĐ-CP và Nghị định
04/2014/NĐ-CP về hóa đơn
4

Thông tư 119/2014/TT-BTC

25/08/2014 01/09/2014 Sửa đổi bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC
5

Thông tư 26/2015/TT-BTC

27/02/2015 01/01/2015  Hướng dẫn luật thuế GTGT và Nghị định 12/2015/NĐ-CP
Sửa đổi,bổ sung một số điều Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn
6

Thông tư 10/2014/TT-BTC

17/01/2014 02/03/2014 Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
7

Thông tư 176/2016/TT-BTC

31/10/2016 15/12/2016 Sửa đổi một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC
8

Thông tư 37/2017/TT-BTC

27/04/2017 12/06/2017 Sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC
9

 Nghị định 119/2018/NĐ-CP 

12/09/2018 01/11/2018 Quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, dịch vụ 

Ghi chú: Bạn đọc theo link từng văn bản để đọc và tải văn bản.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1272
Last updated: 14 Sep, 2018
Bản cập nhật: 8
Lượt xem: 6536
Bình luận: 0
Ngày đăng: 08 Dec, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 14 Sep, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Tags