Webketoan PRO
TK nhóm 5,6,7,8,9
TK 641 | Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng
TÀI KHOẢN 641 - CHI PHÍ BÁN HÀNG 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 8304 Bình luận: 0
TK 635 | Tài khoản 635 - Chi phí tài chính
TÀI KHOẢN 635 - CHI PHÍ TÀI CHÍNH 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 9963 Bình luận: 0
TK 632 | Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán
1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. Ngoài ra, tài khoản này còn dùng để phản ánh các chi phí liên quan đến hoạt động kinh...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 12089 Bình luận: 0
TK 631 | Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất
TÀI KHOẢN 631 - GIÁ THÀNH SẢN XUẤT 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, bưu điện, du lịch, khách sạn,... trong...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 3453 Bình luận: 0
TK 627 | Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung
TÀI KHOẢN 627 - CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, đội, công trường,...phục vụ sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ, gồm: Chi phí lương nhân viên quản lý phân xưởng, bộ...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 4867 Bình luận: 0
TK 623 | Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công
TÀI KHOẢN 623 - CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng xe, máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây, lắp công trình trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện xây, lắp công trình theo phương thức thi công hỗn hợp vừa...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 3449 Bình luận: 0
TK 622 | Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp
TÀI KHOẢN 622 - CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ (giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, du lịch,...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 5842 Bình luận: 0

Bài trước 2 / 2 Bài kế →
1 2(Page 2 of 2)