Thuế TNCN đối với chi phí làm thẻ tạm trú, visa, giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Article ID: 1231
Last updated: 29 Sep, 2017


 

Căn cứ:

Theo đó:

  • Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, visa cho người lao động nước ngoài do công ty chi trả thay cho người lao động thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và kê khai nộp thuế TNCN theo quy định.
     
  • Trường hợp công ty thuê người lao động là người nước ngoài thì công ty có trách nhiệm đề nghị cấp giấy phép lao động nên chi phí làm giấy phép lao động do công ty chi trả không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Nguồn tham khảo: Công văn 3867/TCT-TNCN, ngày 25/08/2017

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1231
Last updated: 29 Sep, 2017
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 17746
Bình luận: 0
Ngày đăng: 29 Sep, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 29 Sep, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Tài liệu đính kèm