Webketoan PRO
Thuế đối với cá nhân không cư trú
Thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú
Đối với thu nhập từ kinh doanh Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú được xác định bằng doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhân (×) với thuế suất. Doanh thu: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của cá nhân không cư trú được xác...
rating 12 Sep, 2013 Lượt xem: 28664 Bình luận: 0