Thuế bảo vệ môi trương
Văn bản pháp quy về thuế BVMT
Luật thuế BVMT Luật số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc Hội Về Thuế Bảo Vệ Môi Trường. Hiệu lực thi hành: 01/01/2012. Nghị quyết Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/7/2011 của UBTV Quốc hội Về Biểu thuế bảo vệ môi trường. Hiệu lực thi hành: 01/01/2012. Nghị quyết số...
rating 12 May, 2016 Lượt xem: 6765 Bình luận: 0
Đối tượng chịu thuế BVMT
► Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm: xăng (trừ etanol); nhiên liệu bay; dầu diezel; dầu hỏa; dầu mazut; dầu nhờn; mỡ nhờn. ► Than đá, bao gồm: than nâu; than an-tra-xít (antraxit); than mỡ; than đá khác. ► Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC). ► Túi ni lông thuộc diện chịu thuế. ►...
rating 10 Dec, 2012 Lượt xem: 7586 Bình luận: 0
Đối tượng không chịu thuế BVMT
Đối tượng không chịu thuế BVMT. Là các hàng hóa không quy định trong danh mục hàng chịu thuế. Tuy nhiên trong trường hợp những hàng hoá thuộc danh mục đối tượng chịu thuế nhưng phải là những sản phẩm được sản xuất, nhập khẩu mà khi sử dụng mới gây tác động xấu đến môi trường và sức khỏe con...
rating 10 Dec, 2012 Lượt xem: 6242 Bình luận: 0
Quy định chung về thuế BVMT
Người nộp thuế BVMT. Người nộp thuế bảo vệ môi trường là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế. Người nộp thuế bảo vệ môi trường trong một số trường hợp cụ thể được quy định như sau: ► Người nhận uỷ thác nhập khẩu hàng hoá là người nộp...
rating 10 Dec, 2012 Lượt xem: 5655 Bình luận: 0
Phương pháp và căn cứ tính Thuế BVMT
Phương pháp tính thuế Thuế bảo vệ môi trường phải nộp được tính theo công thức sau: Thuế bảo vệ môi trường phải nộp = Số lượng đơn vị hàng hoá tính thuế x Mức thuế tuyệt đối trên một đơn vị hàng hoá Căn cứ tính...
rating 12 May, 2016 Lượt xem: 16275 Bình luận: 0
Khai thuế, nộp thuế BVMT.
Thời điểm tính thuế ¥ Đối với hàng hoá sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho, thời điểm tính thuế là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá. ¥ Đối với hàng hoá sản xuất đưa vào tiêu dùng nội bộ, thời điểm tính thuế là thời điểm đưa hàng hoá vào sử dụng. ¥ Đối với...
rating 10 Dec, 2012 Lượt xem: 9356 Bình luận: 0
Hoàn thuế bảo vệ môi trường
Hoàn thuế BVMT Người nộp thuế bảo vệ môi trường được hoàn thuế đã nộp trong các trường hợp sau: Hàng hoá nhập khẩu còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan được tái xuất khẩu ra nước ngoài; Hàng hoá nhập khẩu để giao, bán cho nước ngoài thông...
rating 06 Dec, 2012 Lượt xem: 5562 Bình luận: 0