Thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử như thế nào?

Article ID: 1316
Last updated: 04 Jun, 2018

Thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử như thế nào?

Giải đáp:

* Thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC bao gồm:

+ Quyết định sử dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.
 

+ Mẫu hoá đơn điện tử


 

+ Thông báo phát hành hoá đơn


 

Ghi chú: Theo QĐ số 2497/QĐ-BTC doanh nghiệp có thể sử dụng sau khi nộp thông báo phát hành hoá đơn 1 ngày, doanh nghiệp có thể sử dụng ngay hoá đơn nếu nộp hoá đơn trực tiếp.

* Thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực (còn gọi là hoá đơn có mã xác thực) theo Quyết định số 1209/QĐ-BTC bao gồm:

+ Thông báo đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực (còn gọi là hoá đơn có mã xác thực) gửi lên cơ quan thuế.

 

+ Thông báo chấp thuận sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực (còn gọi là hoá đơn có mã xác thực).

+ Mẫu hoá đơn điện tử

+ Thông báo phát hành hoá đơnNguồn: Nguyễn Văn Ngọc

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1316
Last updated: 04 Jun, 2018
Bản cập nhật: 6
Lượt xem: 4269
Bình luận: 0
Ngày đăng: 02 Jan, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 04 Jun, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Nên xem