Tại sao Chính phủ khuyến khích sử dụng hoá đơn điện tử?

Article ID: 1315
Last updated: 04 Jun, 2018

Tại sao Chính phủ khuyến khích sử dụng hoá đơn điện tử?

Giải đáp:

- Chính phủ đang triển khai đề án Chính phủ điện tử, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp.

- Bộ tài chính và Bộ công an phối hợp chống nạn hoá đơn bất hợp pháp, do hoá đơn điện tử có tính bảo mật an toàn thông tin cao, khó có khả năng làm giả.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1315
Last updated: 04 Jun, 2018
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 1669
Bình luận: 0
Ngày đăng: 02 Jan, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 04 Jun, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan