Sales budget: Dự toán tiêu thụ - Mục tiêu và cách lập dự toán tiêu thụ sản phẩm

Article ID: 1853
Last updated: 26 Dec, 2021

Sales budget: Dự toán tiêu thụ - Mục tiêu và cách lập dự toán tiêu thụ sản phẩm

Mục tiêu lập dự toán tiêu thụ

Dự toán tiêu thụ tiếng anh là Sale budget, dự toán tiêu thụ còn có tên gọi khác là dự toán bán hàng hay dự toán doanh thu. Mục tiêu cơ bản của dự toán tiêu thụ sản phẩm là dự trù sản lượng tiêu thụ, đơn giá bán và doanh thu cần đạt, cần thực hiện ở từng khoản thời gian trong kỳ dự toán của từng sản phẩm hay của từng bộ phận.

Nhiều yếu tố thường được xem xét khi dự báo sản phẩm tiêu thụ:

+ Số lượng sản phẩm tiêu thụ của các kỳ trước và xu hướng biến động của nó.

+ Các đơn đặt hàng chưa thực hiện.

+ Chính sách giá trong tương lai, chiến lược tiếp thị để mở rộng thị trường, hoạt động nghiên cứuphát triển.

+ Sự cạnh tranh: dự đoán hành động của đối thủ cạnh tranh, dự đoán nhu cầu của thị trường về những sản phẩm thay thế.

+ Xu hướng chung của nền kinh tế, sự thay đổi về tổng sản phẩm xã hội, công ăn việc làm, giá cả và thu nhập trên đầu người...

+ Tình hình kinh tế của ngành mà doanh nghiệp đang hoạt động.

+ Những yếu tố khác: những sự kiện chính trị, sự thay đổi về môi trường pháp lý, sự thay đổi về khoa học công nghệ,...

Kết quả tiêu thụ sản phẩm năm trước được sử dụng như điểm khởi đầu của việc dự báo số lượng sản phẩm tiêu thụ. Người lập dự toán sẽ dự đoán số lượng sản phẩm tiêu thụ trong mối liên hệ của tất cả các yếu tố trên. Đánh giá đúng đắn các yếu tố sẽ làm cho dự toán tiêu thụ sản phẩm vừa mang tính tiên tiến, lại vừa mang tính hiện thực, phù hợp với khả năng thực hiện của nhà quản trị.

| Tham khảo: Dự toán ngân sách

Cách lập dự toán tiêu thụ sản phẩm

Dự toán tiêu thụ sản phẩm:

Dự toán tiêu thụ sản phẩm thường kèm theo là dự toán thu tiền bán hàng. Mục tiêu của lập dự toán thu tiền bán hàng là dự trù lượng tiền thu về từ bán hàng ở từng khoảng thời gian trong kỳ dự toán của từng sản phẩm hay của từng bộ phận.

Dự toán thu tiền bán hàng:

Doanh nghiệp sau khi dự toán về số lượng sản phẩm tiêu thụ, sẽ ước tính ra doanh thu theo công thức:

Doanh thu dự kiến = Số lượng SP tiêu thụ dự kiến x Đơn giá bán dự kiến

Thông thường trong dự toán tiêu thụ sản phẩm kèm theo bảng tính toán lượng tiền ước tính thu được qua các kỳ. Việc tính toán này rất cần thiết cho việc lập dự toán tiền. Số tiền dự kiến thu được bao gồm số tiền thu được của kỳ trước chuyển sang cộng với số tiền thu được trong kỳ dự toán.

Ví dụ minh họa:

Công ty Tâm An dự kiến trong năm 2022:

Tổng sản phẩm K tiêu thụ :150.000 sản phẩm

Trong đó sản lượng tiêu thụ của từng quý lần lượt chiếm tỷ lệ như sau:

Quý 1: 10%

Quý 2: 30%

Quý 3: 40%

Quý 4: 20%

Đơn giá bán dự kiến là 200.000 đồng.

Tiền bán hàng được thu ngay trong quý phát sinh doanh thu là 70%, số còn lại sẽ được thu hết trong quý sau.

Nợ phải thu khách hàng quý 4 năm trước thể hiện trên bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2020 là 1.350.000.000 đồng.

Từ các dữ liệu trên, dự toán tiêu thụ sản phẩm sẽ được lập như sau:

Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kế toán quản trị - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1853
Last updated: 26 Dec, 2021
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 2041
Bình luận: 0
Ngày đăng: 26 Dec, 2021 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Ngày cập nhật: 26 Dec, 2021 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Tags