Quy định về thời điểm lập, cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Article ID: 2234
Last updated: 29 Nov, 2022
H​​​​ỏi:

Webketoan cho biết về thời điểm lập, cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN hiện hành?

Trả lời

1. Nguyên tắc chung:

Căn cứ  Điều 31. Thời điểm lập chứng từ - Nghị định 123/NĐ-CP 

Tại thời điểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thời điểm thu thuế, phí, lệ phí, tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí phải lập chứng từ, biên lai giao cho người có thu nhập bị khấu trừ thuế, người nộp các khoản thuế, phí, lệ phí.

2. Một số trường hợp cụ thể:

Căn cứ khoản 2 Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế - Thông tư 111/2013/TT-BTC

- Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

- Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 2234
Last updated: 29 Nov, 2022
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 125
Bình luận: 0
Ngày đăng: 29 Nov, 2022 by Phan Tuấn Nam - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 29 Nov, 2022 by Phan Tuấn Nam - Công ty Webketoan