Quy định mới về khuyến mại, hội chợ và triển lãm thương mại

Article ID: 1458
Last updated: 28 May, 2018

Ngày 22/05/2018 Bộ tài chính vừa ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại.

Một trong những điểm mới của Nghị định là bổ sung 2 nguyên tắc khuyến mại mới, cụ thể:

  • Không đưa ra điều kiện để khách hàng được hưởng khuyến mại là phải từ bỏ, từ chối hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác
  • Không được sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng, làm căn cứ để tặng, thưởng trong các chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại khoản 5, khoản 6 và khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.

Những hàng hóa không được thực hiện khuyến mại:

  • Rượu
  • Xổ s
  • Thuốc lá
  • Sữa thay thế sữa mẹ
  • Thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập
  • Dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
  • Hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam
  • Các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trừ các trường hợp khuyến mại đưa hàng mẫu, tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ, …

Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng đ khuyến mại

Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ một số trường hợp quy định trong Nghị định

Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tun, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

CÂY THƯ MỤC NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Chương II

KHUYẾN MẠI

Mục 1. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI, HẠN MỨC TỐI ĐA GIÁ TRỊ CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DÙNG Đ KHUYN MẠI VÀ MỨC GIẢM GIÁ TỐI ĐA ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐƯỢC KHUYẾN MẠI

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện khuyến mại

Điều 4. Hoạt động khuyến mại theo phương thc đa cấp

Điều 5. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng đ khuyến mại

Điều 6. Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng đ khuyến mại

Điều 7. Mc giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Mục 2. CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI

Điều 8. Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền

Điều 9. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền

Điều 10. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá)

Điều 11. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ

Điều 12. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thc tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương)

Điều 13. Bán hàng, cung ng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo th lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi)

Điều 14. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác

Điều 15. Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin

Mục 3. THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ, CÔNG BỐ, BÁO CÁO KẾT QUẢ, CHẤM DỨT THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Điều 16. Nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại

Điều 17. Thông báo hoạt động khuyến mại

Điều 18. Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Điều 19. Đăng ký hoạt động khuyến mại

Điều 20. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Điều 21. Công bố kết quả, trao thưng và báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại

Điều 22. Chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại

Chương III

HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Mục 1. HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU TẠI HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Điều 23. Ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

Điều 24. Trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền s hữu trí tuệ đ so sánh với hàng thật

Điều 25. Sử dụng tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại

Điều 26. Cấp giải thưởng, chng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại

Điều 27. Tạm nhập tái xuất hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam; tạm xuất tái nhập hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài

Mục 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ T CHỨC, THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Điều 28. Nghĩa vụ của thương nhân tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại

Điều 29. Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Điều 30. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Điều 31. Chấm dứt hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 32. Trách nhiệm thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2018 và thay thế Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1458
Last updated: 28 May, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 3211
Bình luận: 0
Ngày đăng: 28 May, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 28 May, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Nên xem