Quy định chung thuế TNCN
Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN
Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế. Thu nhập từ kinh doanh Thu nhập từ kinh doanh là thu nhập có được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực sau: ♦ Thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc tất cả các...
rating 28 Apr, 2016 Lượt xem: 65445 Bình luận: 0
Đối tượng nộp thuế
Người nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 2 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá...
rating 06 Sep, 2013 Lượt xem: 12588 Bình luận: 0
Thu nhập được miễn thuế
Thu nhập được miễn thuế bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con...
rating 28 Apr, 2016 Lượt xem: 11952 Bình luận: 0
Kỳ tính thuế
Đối với cá nhân cư trú Kỳ tính thuế theo năm: áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công. Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế được tính theo năm dương lịch. Trường hợp trong năm dương lịch, cá...
rating 09 Sep, 2013 Lượt xem: 9671 Bình luận: 0
Tiền lương của Giám đốc cũng là chủ của Công ty TNHH MTV có chịu thuế TNCN?
Căn cứ: Điều 90 Bộ Luật lao động 10/2012/QH13 Khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC Công văn 1404/TCT-TNCN, ngày 14/04/2017 Theo đó: Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động Khoản tiền của Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành...
rating 07 Sep, 2017 Lượt xem: 4252 Bình luận: 0
Thuế TNCN đối với lao động thử việc
Công ty bà Phạm Thị Lâm (TPHCM) có chi trả thu nhập cho các cá nhân là lao động thử việc hoặc đào tạo nhưng không đạt yêu cầu nên không ký hợp đồng lao động (chỉ làm việc dưới 3 tháng). Người lao động đã làm cam kết theo mẫu 23/CK-TNCN là chỉ có 1 nguồn thu nhập duy nhất tại doanh nghiệp và doanh...
rating 11 Sep, 2017 Lượt xem: 7396 Bình luận: 0
Tổng hợp những khoảng thu nhập, phụ cấp, trợ cấp không tính thuế TNCN
1) Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công. 2) Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ. 3) Phụ cấp quốc...
rating 19 Sep, 2017 Lượt xem: 5307 Bình luận: 0
Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN đối với các khoản thanh toán khi chấm dứt HĐLĐ
Căn cứ: Khoản 3 Điều 36; Khoản 2 Điều 47 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH12 Điểm b.6 khoản 2 Điều 2; Khoản 2 Điều 8; Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC Công văn 5918/TCT-TNCN, ngày 20/12/2016 Công văn 49527/CT-TTHT, ngày 24/07/2017 Theo đó: Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao...
rating 20 Sep, 2017 Lượt xem: 3573 Bình luận: 0
Thuế TNCN đối với chi phí làm thẻ tạm trú, visa, giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
Căn cứ: Điều 1 của Luật số 26/2012/QH13 Khoản 2, Điều 3 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Khoản 2, Điều 2 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC Khoản 1, Điều 4 và Điều 10 của Nghị Định số 11/2016/NĐ-CP Theo đó: Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, visa cho người lao động nước...
rating 29 Sep, 2017 Lượt xem: 17703 Bình luận: 0
Những khoản tiền lương được miễn Thuế TNCN
Những khoản tiền lương được miễn thuế TNCN gồm có: - Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. - Tiền lương hưu: + Tiền lương hưu do Quỹ...
rating 11 Dec, 2017 Lượt xem: 6668 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 4 Bài kế
1 2 3 4(Page 1 of 4)