Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí.

Căn cứ vào Điều 3, Thông tư 93/2010/TT-BTC ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2010 quy định các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí bao gồm:

​Xem toàn bộ thông tư và tải về tại đây.Article ID: 838
Last updated: 17 Jan, 2013
Bản cập nhật: 1
Phí và Thuế khác -> Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí.
https://tuvan.webketoan.vn/cac-hanh-vi-gian-lan-thuong-mai-trong-linh-vuc-thue-phi-va-le-phi_838.html