Cập nhật số CCCD trên hệ thống VSSID

Để thay đổi từ số CMND sang CCCD trên hệ thống VssID bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn và đăng nhập

Lưu ý: Chọn Cá nhân trong quá trình đăng nhập

Bước 2: Chọn thông tin tài khoản để thay đổi CMND/CCCD

Bước 3: Tại phần quản lý thông tin, chỉnh sửa lại số CMND/CCCD đang sử dụng.

Bước 4. Khi hoàn tất việc thay đổi thông tin bạn sẽ nhận được thông báo là bạn phải đến cơ quan BHXH gần nhất để xác nhận và hoàn tất việc thay đổi thông tin.Article ID: 2230
Last updated: 27 Jul, 2022
Bản cập nhật: 3
Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm -> Bảo hiểm -> Cập nhật số CCCD trên hệ thống VSSID
https://tuvan.webketoan.vn/cap-nhat-so-cccd-tren-he-thong-vssid_2230.html