Những công việc cần làm về thuế trong tháng 01/2019

Khoảng thời gian đầu năm 2019, đặc biệt là vào tháng 01/2019, là khoảng thời gian tất bật nhất của Kế toán. Cùng xem chia sẻ của anh Nguyễn Tài Tuấn - thành viên của Webketoan về những công việc mà Kế toán phải làm trong thời gian này nhé.

webketoan-nhung-viec-thue-can-lam-trong-thang-01-2019


 

1. Nộp tiền thuế môn bài năm 2019 trước 30/01/2019.
 

2. Tiền thuế TNDN năm 2018 thì NNT nhớ tạm tính và tạm nộp số tiền >=80% số thuế TNDN phải nộp của năm 2018 để khỏi bị tính chậm nộp ở các chỉ tiêu M2 trên tờ khai 03/TNDN khi QT TNDN.
 

3. Nộp các tờ khai tháng 12/2018 Q4/2018

-
Tờ khai GTGT
- Tờ khai BC26/AC
- Thuế TNDN tạm tính của Q4/2018. Nếu nộp tiền thì nộp số tiền tạm tính phải nộp >=80% số thuế TNDN phát sinh cả năm để khi nên tờ khai 03/TNDN không phát sinh tiền chậm nộp ở chỉ tiêu M2. 
- Tờ khai 05KK/TNCN và các tờ khai khác nếu có.


4. Thông báo bước 2

- Riêng các tờ khai về Ấn Chỉ (BC26/AC, TB01/AC) hiện chưa có thông báo Chấp nhận/Không chấp nhận. Nên độc giả gửi xong thấy báo tiếp nhận là được mà không cần chờ và đợi thông báo bước 2.

- Còn các tờ khai khác thì ‘’Về việc ghi nhận nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế thực hiện ghi nhận ngày nộp trên thông báo bước 1’’. --> sau khi gửi Tờ khai thành công thì bạn cứ tắt máy nghỉ ngơi để mai vào Tra cứu thông báo ''Chấp nhận/Không chấp nhận về việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử'' rồi tính.

Chú ý:

- HTKK 4.1.1 (Phiên bản HTKK mới nhất)
- iHTKK là 
http://nhantokhai.gdt.gov.vn để gửi tờ khai qua mạng
- Trang web: https://nopthue.gdt.gov.vn/ (Để lập Giấy nộp tiền)
- eTax là http://thuedientu.gdt.gov.vn (Môt số Cục Thuế đã chuyển qua eTax để NNT thực hiện gửi tờ khai và nộp tiền thuế)

Webketoan-nhung-viec-can-lam-01-2019-ve-thueArticle ID: 1562
Last updated: 25 Jan, 2019
Bản cập nhật: 4
LUẬT QUẢN LÝ THUẾ -> Luật quản lý thuế 2006 -> Kê khai thuế -> Những công việc cần làm về thuế trong tháng 01/2019
https://tuvan.webketoan.vn/nhung-cong-viec-can-lam-ve-thue-trong-thang-01-2019_1562.html