Tổng hợp những sai sót thường gặp khi xác định nghĩa vụ thuế

Vừa qua, Cục thuế TP.HCM vừa gửi đến một số thông tin về các sai sót trong việc xác định nghĩa vụ thuế thường gặp qua công tác thanh tra, kiểm tra trong 5 lĩnh vực để giúp các tổ chức, cá nhân có cùng ngành nghề, lĩnh vực, tính chất kinh doanh, nghiệp vụ phát sinh tương tự với các trường hợp sai sót nêu trên để doanh nghiệp có cơ sở tự rà soát, điều chỉnh số liệu kê khai thuế của mình theo đúng quy định của Pháp luật Thuế, góp phần giảm thiểu sai sót trong xác định nghĩa vụ thuế.

Webketoan_tong-hop-sai-sot-thuong-gap-khi-xac-dinh-nghia-vu-thue

Gồm có: 

- Doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, nông sản, thủy sản

- Doanh nghiệp hoạt động xây dựng và bất động sản

- Lĩnh vực xã hội hóa

- Tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

- Doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Chi tiết nội dung doanh nghiệp tham khảo file đính kèmArticle ID: 1544
Last updated: 27 Nov, 2018
Bản cập nhật: 1
Luật quản lý thuế 2006 -> Tổng hợp những sai sót thường gặp khi xác định nghĩa vụ thuế
https://tuvan.webketoan.vn/tong-hop-nhung-sai-sot-thuong-gap-khi-xac-dinh-nghia-vu-thue_1544.html