Các website của ngành thuế mà người nộp thuế nên biết


1. http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

Webketoan_trang web hữu ích kế toán

                                                                                           Ảnh minh họa. Nguồn: internet

2.  Các website để NNT khai, nộp thuế qua mạng
 

+ http://nhantokhai.gdt.gov.vn (Hay còn gọi iHTKK) dùng để gửi tờ khai thuế qua mạng

+ http://nopthue.gdt.gov.vn (Nộp Thuế điện tử: Doanh nghiệp lập giấy nộp tiền thuế)

+ http://thuedientu.gdt.gov.vn (Hay còn gọi eTax để kê khai, Nộp thuế, Hoàn Thuế đang áp dụng cho 13 Cục Thuế)

+ http://canhan.gdt.gov.vn (Tổ chức, Cá nhân không sử dụng CKS nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN, Tờ khai thuế tài sản)
 

3. http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn
 

 4. https://www.tncnonline.com.vn

5.  https://laphoadon.gdt.gov.vn

Nguồn: Nguyễn Tài TuấnArticle ID: 1493
Last updated: 27 Jun, 2018
Bản cập nhật: 1
LUẬT QUẢN LÝ THUẾ -> Luật quản lý thuế 2006 -> Các website của ngành thuế mà người nộp thuế nên biết
https://tuvan.webketoan.vn/cac-website-cua-nganh-thue-ma-nguoi-nop-thue-nen-biet_1493.html