Các thủ tục cần thiết sau thành lập doanh nghiệp

 Hiện tại có rất nhiều các doanh nghiệp mới thành lập bị phạt do các bạn kế toán chưa nắm được hết các thủ tục cần thiết phải làm sau khi Doanh nghiệp nhận được Giấy phép đăng ký kinh doanh và con dấu.

Sau đây là các bước cơ bản giúp cho kế toán và doanh nghiệp mới thành lập tiến hành thực hiện các công việc sau với Cơ quan thuế:
 

Bước 1: Doanh nghiệp liên hệ Cục thuế tỉnh để nhận Thông báo về cơ quan quản lý thuế và mục lục ngân sách. Hoặc tra cứu tình trạng doanh nghiệp trên trang web của Tổng cục thuế  http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
 

Webketoan_thutucthanhlapdoanhnghiep

Bước 2: Doanh nghiệp mua chữ ký số được bán tại Cục thuế hoặc các đơn vị bán chữ ký số đã được cấp quyền bởi Cục thuế. Chi tiết các đơn vị được cấp chứng thư số tham khảo tại

http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp?cat_id=141&st_current_page=1

Webketoan_Thủ tục đăng ký thuế doanh nghiệp

Bước 3: Kê khai và nộp tờ khai Lệ phí thuế môn bài tại bộ phận một cửa của Chi cục thuế quan lý trực tiếp DN hoặc qua trang trực tuyền qua trang web http://nhantokhai.gdt.gov.vn (nếu đã mua chữ ký số).

Mẫu 01/MBAI

Webketoan_Mẫu thuế môn bài

Văn bản tham khảo về: Mức thu lệ phí, khai và nộp lệ phí môn bài tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP ban hành ngày ngày 04 tháng 10 năm 2016 hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017

Điều 4. Mức thu lệ phí môn bài 
1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau: 
a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm; 
b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm; 
c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm. 
..... 
3. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm. 
....

Điều 5. Khai, nộp lệ phí môn bài 

1. Khai, nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. 
a) Khai lệ phí môn bài 
a.1) Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; 
a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí; 
a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc. 
a.3) Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư. 

....”

Bước 4: Thông báo về việc sử dụng dịch vụ đại lý thuế

Người nộp thuế sử dụng dịch vụ làm thủ tục về thuế thông qua Đại lý thuế thì thông báo cho Chi cục thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản kèm theo bản chụp hợp đồng dịch vụ có xác nhận của người nộp thuế chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi Đại lý thuế thực hiện lần đầu các công việc thủ tục về thuế nêu trong hợp đồng.

Bước 5: Đăng ký thuế ban đầu

Bộ hồ sơ của thuế ban đầu:

 Bản đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCD 02 bản mang lên nộp tại bộ phân 1 cửa và mang về 01 bản

Bước 6: Mở tài khoản ngân hàng, đăng ký nộp thuế điện tử và Đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở KHĐT.

Mở tại khoản ngân hàng tại một trong các Ngân hàng có liên kết với cơ quan thuế (Liên hệ ngân hàng để chuẩn bị Hồ sơ mở tài khoản). Sau khi có tài khoản thì DN tiến hành đăng ký nộp thuế điện tử qua tài khoản ngân hàng. (Chi tiết thực hiện đăng ký truy cập trang web https://nopthue.gdt.gov.vn/epay_nnt/home.jsp?cat_id=141&news_id=882)
 

Webketoan_ thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Webketoan_thủ tục thuế sau khi đăng ký doanh nghiệp

Webketoan_thủ tục thuế sau khi đăng ký doanh nghiệp

....

Thực hiện lấy bảng đăng ký Ngân hàng đầy đủ tại https://nopthue.gdt.gov.vn/epay_nnt/home.jsp?cat_id=141&news_id=882)

Webketoan_thủ tục thuế sau đăng ký doanh nghiệp

Khi thực hiện kinh doanh, để hóa đơn GTGT đầu vào có giá trị trên 20 triệu được khấu trừ và tính vào chi phí hợp lý thì DN phải đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch đầu tư và các bước thực hiện đăng ký được hướng dẫn chi tiết trên trang web https://dangkykinhdoanh.gov.vn/HelpAndSupport/tabid/93/CategoryID/210/language/vi-VN/Default.aspx

Webketoan_thủ tục sau đăng ký doanh nghiệp

Webketoan_thủ tục sau đăng ký doanh nghiệp

Bước 7: Hóa đơn.

Để có hóa đơn sử dụng, để thực hiện các giao dịch của doanh nghiệp với khách hàng. Doanh nghiệp cần xác định bên mình được sử dụng hóa đơn hình thức nào: Tự in, đặt in hóa đơn giấy, mua hóa đơn điện tử hay mua của cơ quan thuế.

Chi tiết tham khảo bài viết tại: http://tuvan.webketoan.vn/entry/856/

Nguồn tham khảo:

Biên tập: Phạm Thị Phương Thảo và Nguyễn Thị Nhâm

 Article ID: 1491
Last updated: 21 Jun, 2018
Bản cập nhật: 4
Lĩnh vực liên quan khác -> Các thủ tục cần thiết sau thành lập doanh nghiệp
https://tuvan.webketoan.vn/cac-thu-tuc-can-thiet-sau-thanh-lap-doanh-nghiep_1491.html