Giải đáp một số thắc mắc về tiền lương và BHXH

Vừa qua Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội vừa có tham gia giải đáp một số thắc mắc của doanh nghiệp về tiền lương và BHXH trên cổng thông tin điện tử chính phủ.

Mời độc giả tham khảo để có thể áp dụng cho doanh nghiệp mình:  

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

Điều 123. Quy định chuyển tiếp

9. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Nguồn tham khảo: Chinhphu.vn


 
 
 Article ID: 1435
Last updated: 18 Apr, 2018
Bản cập nhật: 3
Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm -> Giải đáp một số thắc mắc về tiền lương và BHXH
https://tuvan.webketoan.vn/giai-dap-mot-so-thac-mac-ve-tien-luong-va-bhxh_1435.html