Quyết toán thuế TNCN sai có bị phạt hay không?

Căn cứ:

Theo đó:

Trường hợp quyết toán thuế TNCN sai sẽ bị phạt 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với quy định của pháp luật thuế theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là nộp đủ số tiền thuế nợ, số tiền thuế thiếu, tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, nếu khai sai quyết toán thuế TNCN nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tăng số thuế được miễn, giảm hoặc chưa được hoàn thuế thì không bị xử phạt theo quy định trên mà xử phạt theo quy định tại Khoản 4 Điều 6, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

Cụ thể, là phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Nguồn tham khảo: Công văn 687/TCT-TNCN, ngày 28/02/2018, Tổng cục thuế hướng dẫn Cục thuế tỉnh Bình Dương.Article ID: 1409
Last updated: 16 Mar, 2018
Bản cập nhật: 3
Thuế thu nhập cá nhân -> Quy định chung thuế TNCN -> Quyết toán thuế TNCN sai có bị phạt hay không?
https://tuvan.webketoan.vn/quyet-toan-thue-tncn-sai-co-bi-phat-hay-khong_1409.html