Chi phí của hoá đơn điện tử có lớn không?

Chi phí của hoá đơn điện tử có lớn không?

Giải đáp:

- Chi phí của hoá đơn điện tử không lớn, theo khảo sát của các nhà cung cấp hoá đơn điện tử, chi phí phải bỏ ra của hoá đơn điện tử tiết kiệm đến gần 70% chi phí của doanh nghiệp bỏ ra so với hoá đơn giấy thông thường.

+ Chi phí về in ấn hoá đơn.

+ Chi phí chuyển phát nhanh.

+ Chi phí về nhân công xuất hoá đơn.

+ Chi phí bảo quản  và lưu trữ hoá đơn.

+ Chi phí bảo mật hoá đơn.

+ Chi phí nhân công nhập liệu hoá đơn.

....

- Thông thường doanh nghiệp khi sử dụng hoá đơn điện tử chỉ phải trả các khoản chi phí sau:

+ Phí bản quyền phần mềm (trả 1 lần)

+ Chi phí hoá đơn (số lượng theo từng lần phát hành)

+ Chi phí tích hợp (trả 1 lần).

+ Chi phí GTGT theo nhu cầu của khách hàng.
 

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc.Article ID: 1314
Last updated: 04 Jun, 2018
Bản cập nhật: 3
HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ -> Hóa đơn điện tử TT 32 -> Chi phí của hoá đơn điện tử có lớn không?
https://tuvan.webketoan.vn/chi-phi-cua-hoa-don-dien-tu-co-lon-khong_1314.html