Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán

Trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán sẽ bị phạt như thế nào?

Cùng xem quy định bên dưới về hình thức xử phạt:

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 

+ Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán để làm dịch vụ kế toán cho đơn vị mình;

+ Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo thời hạn quy định;

+ Không tổ chức bàn giao công tác kế toán khi có thay đổi về người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán;
+ Không thông báo theo quy định khi thay đổi kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.
 

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 

+ Không tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị kế toán; không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán, làm kế toán trưởng theo quy định;

+ Bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế toán;

+ Bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;

+ Bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
 

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 

+ Bố trí người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

+ Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định;

+ Thuê người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

 

 Biện pháp khắc phục hậu quả:
 

Bổ nhiệm hoặc thuê người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với các trường hợp quy định:

- Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán để làm dịch vụ kế toán cho đơn vị mình,

- Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo thời hạn quy định;

- Bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế toán,

- Bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưng, phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;

- Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định;

- Thuê người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.


Nguồn tham khảo: Điều 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, có hiệu lực 01/05/2018Article ID: 1032
Last updated: 31 May, 2018
Bản cập nhật: 4
Xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) -> Xử phạt VPHC về Kế toán -> Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán
https://tuvan.webketoan.vn/xu-phat-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-to-chuc-bo-may-ke-toan-bo-tri-nguoi-lam-ke-toan-hoac-thue-lam-ke_1032.html