Xử phạt hành vi vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán

Khi vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán sẽ bị  <<<PHẠT TIỀN>>> từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Cụ thể như sau:

-  Phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Áp dụng sai quy định về chữ viết; chữ số trong kế toán;

+ Áp dụng sai quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán;

+  Áp dụng sai quy định về kỳ kế toán;

+  Áp dụng sai chế độ kế toán mà đơn vị thuộc đối tượng áp dụng.

Phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền.

Nguồn tham khảo: Điều 7 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, ngày hiệu lực 01/05/2018.Article ID: 1025
Last updated: 31 May, 2018
Bản cập nhật: 6
Xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) -> Xử phạt VPHC về Kế toán -> Xử phạt hành vi vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán
https://tuvan.webketoan.vn/xu-phat-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-chung-ve-phap-luat-ke-toan_1025.html