Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm về Kế toán

Hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm quy định về Kế toán:

Hình thức xử phạt chính

• Cảnh cáo
• Phạt tiền

-  Mức phạt tối đa đối với cá nhân: 50.000.000đồng
-  Mức phạt tối đa đối với tổ chức: 100.000.000đồng

Ngoài các hình thức xử phạt chính ở trên, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như sau:

- Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán trong thời gian từ 03 tháng đến 06 tháng;

- Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán trong thời gian từ 01 tháng đến 12 tháng;

- Đình chỉ việc tổ chức cập nhật kiến thức trong thời gian từ 01 tháng đến 03 tháng;

- Tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của chứng từ;

- Buộc hủy các chứng từ kế toán bị khai man, giả mạo;

- Buộc lập bổ sung chứng từ chưa được lập khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

- Buộc hủy các chứng từ kế toán đã được lập nhiều lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

- Buộc bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của sổ kế toán;

- Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế trong trường hợp không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin số liệu trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán;

- Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế trong trường hợp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm trước liền kề;

- Buộc bổ sung vào sổ kế toán đối với các hành vi để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị;

- Buộc khôi phục lại sổ kế toán;

- Buộc lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán;

- Buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài chính;

- Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn;

- Bổ nhiệm hoặc thuê người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính.
 

Nguồn tham khảo: Điều 4, Điều 5 Nghị định 41/2018/NĐ-CPArticle ID: 1024
Last updated: 31 May, 2018
Bản cập nhật: 4
Xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) -> Xử phạt VPHC về Kế toán -> Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm về Kế toán
https://tuvan.webketoan.vn/hinh-thuc-xu-phat-bien-phap-khac-phuc-hau-qua-khi-vi-pham-ve-ke-toan_1024.html