present value

Article ID: 2121
Last updated: 16 Feb, 2022

A current estimate of the present discounted value of the future net cash flows in the normal course of business.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 2121
Last updated: 16 Feb, 2022
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 52
Bình luận: 0
Ngày đăng: 16 Feb, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Ngày cập nhật: 16 Feb, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Tags