Phí và Thuế khác
Thuế Xuất, Nhập Khẩu
A. Đối tượng chịu thuế Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác; hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế...
rating 15 Jan, 2013 Lượt xem: 47504 Bình luận: 0
Thuế Xuất, Nhập khẩu- Thời hạn nộp thuế
1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của Luật hải quan, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này. Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng...
rating 14 Jan, 2013 Lượt xem: 15431 Bình luận: 0
Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường
Thông tư 156/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2012, quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke và lệ phí kinh doanh vũ trường. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng ► Thông tư này quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh...
rating 24 Dec, 2012 Lượt xem: 8472 Bình luận: 0
Lệ phí môn bài áp dụng từ năm 2017
Từ 01/01/2017, lệ phí môn bài sẽ thay cho thuế môn bài trước đây và mức thu lệ phí môn bài như sau: 1. Đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;...
rating 21 Dec, 2012 Lượt xem: 55337 Bình luận: 0
Lệ phí trước bạ
Đối tượng chịu lệ phí trước bạ. Nhà, đất: + Nhà, gồm: nhà ở; nhà làm việc; nhà sử dụng cho các mục đích khác. + Đất, gồm: các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp quy định tại Khoản 1, 2 Điều 13 Luật Đất đai năm 2003 thuộc quyền quản lý sử dụng của tổ chức, hộ gia đình, cá...
rating 20 Dec, 2012 Lượt xem: 11707 Bình luận: 0
Thuế tài nguyên- Các văn bản pháp lý về thuế tài nguyên
Các văn bản pháp lý về thuế tài nguyên gồm: - Luật thuế Tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25-11-2009 của Quốc hội, có hiệu lực 01/07/2010. - Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên, có hiệu lực...
rating 14 Dec, 2012 Lượt xem: 8647 Bình luận: 0

Bài trước 6 / 6 Bài kế →
1 2 3 4 5 6(Page 6 of 6)