Phí và Thuế khác
Nghị định 153/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 153/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VỈỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN - TRUNG...
rating 17 Jan, 2018 Lượt xem: 905 Bình luận: 0
Nghị định 149/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 149/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - HÀN...
rating 17 Jan, 2018 Lượt xem: 836 Bình luận: 0
10 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng bắt đầu từ 01/01/2018
Chính phủ vừa ban hành 10 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại với một số nước. STT Nghị định Biểu thuế Nội dung chính 1 Nghị định 149/2017/NĐ-CP VKFTA Thực hiện Hiệp...
rating 15 Jan, 2018 Lượt xem: 2173 Bình luận: 0
Công văn 05/TXNK-PL
TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/TXNK-PL V/v thực hiện các Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018 Kính gửi:...
rating 15 Jan, 2018 Lượt xem: 1334 Bình luận: 0
Biểu thuế AKFTA 2018 - 2022 - Nghị định 157/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 157/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN...
rating 05 Jan, 2018 Lượt xem: 2011 Bình luận: 0
Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài năm 2018
Bắt đầu năm 2018 rồi, Vì thế hôm nay Webketoan sẽ chia sẻ hướng dẫn nộp thuế môn bài nhé: - Năm 2018: Lệ phí môn bài (thuế môn bài) đã có sự thay đổi theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP từ 2017. - Nộp Tiền thuế môn bài đối với Người nộp thuế đã mở tài khoản ngân hàng và đã đăng ký nộp thuế điện tử...
rating 02 Jan, 2018 Lượt xem: 11190 Bình luận: 0
Tổng cục hải quan giải đáp những vướng mắc khi thực hiện Luật Thuế XNK và các văn bản hướng dẫn khác
Vừa qua, Tổng cục Hải quan ban hành công văn 7599/TCHQ-TXNK giải đáp những vướng mắc khi thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và các văn bản hướng dẫn. Để thực hiện quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Nghị định...
rating 18 Dec, 2017 Lượt xem: 1652 Bình luận: 0
Biểu thuế xuất nhập khẩu mới áp dụng năm 2018
Bắt đầu từ năm 2018, đã có sự thay đổi về các biểu thuế suất liên quan đến xuất, nhập khẩu. Cụ thể như sau: 1. Biểu thuế suất thông thường (Non – MFN) Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định 45/2017/QĐ-TTg, ngày 16/11/2017. Theo đó, Sửa đổi, bổ sung quyết định số 36/2016/QĐ-TTg Thay thế...
rating 05 Dec, 2017 Lượt xem: 3750 Bình luận: 0
Thuế Xuất, Nhập Khẩu_ Hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Camphuchia nhập khẩu về nước.
Hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước Đối tượng áp dụng Hàng hoá nông sản chưa qua chế biến thuộc danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 201/2012/TT-BTC do các doanh...
rating 23 Jan, 2013 Lượt xem: 8802 Bình luận: 0
Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí.
Căn cứ vào Điều 3, Thông tư 93/2010/TT-BTC ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2010 quy định các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí bao gồm: Lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu trên bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài...
rating 17 Jan, 2013 Lượt xem: 7496 Bình luận: 0

Bài trước 5 / 6 Bài kế
1 2 3 4 5 6(Page 5 of 6)