Phí và Thuế khác
Thông tư 50/2018/TT-BTC
Thông tư này quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu cảng biển, cửa khẩu đường hàng không, cửa khẩu biên giới đường bộ, cửa khẩu biên giới đường sông và cửa khẩu đường sắt. ...
rating 12 Jul, 2018 Lượt xem: 1161 Bình luận: 0
Quyết định 1919/QĐ-TCHQ
Quyết định này ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Quyết định có ban hành ngày 28/06/2018, có hiệu lực 15 ngày kể từ ngày ký. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI...
rating 10 Jul, 2018 Lượt xem: 1267 Bình luận: 0
Xử lý vướng mắc về kiểm tra, xác định xuất xứ đối với hàng hóa XNK - Nghị định 59/2018/NĐ-CP
Ngày 04/07/2018 Tổng cục hải quan ban hành công văn mới xử lý các vướng mắc liên quan đến thủ tục về kiểm tra, xác định xuất xứ đối với hàng hóa XNK có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/6/2018 tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ...
rating 09 Jul, 2018 Lượt xem: 1270 Bình luận: 0
Nghị định 139/2016/NĐ-CP
Nghị định này quy định chi tiết về thuế môn bài được ban hành vào ngày 04/10/2016, có hiệu lực ngày 01/01/2017. Xem chi tiết Nghị định: CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 139/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04...
rating 21 Jun, 2018 Lượt xem: 781 Bình luận: 0
Quyết định 36/2016/QĐ-TTg
Quyết định này quy định về việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. Đã được sửa đổi bổ sung bởi quyết định 45/2017/QĐ-TTg, ngày 16/11/2017. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...
rating 14 Jun, 2018 Lượt xem: 715 Bình luận: 0
Quyết định 45/2017/QĐ-TTg
Quyết định này sửa đổi quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định về áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhâp khẩu. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 45/2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm...
rating 14 Jun, 2018 Lượt xem: 704 Bình luận: 0
Nghị định 125/2017/NĐ-CP
Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định Nghị định 122/2016/NĐ-CP về biểu thuễ xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 125/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017 ...
rating 14 Jun, 2018 Lượt xem: 691 Bình luận: 0
Nghị định 122/2016/NĐ-CP
Nghị định này quy định về biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Nghị định này được đính chính một số thông tin tại công văn 225/CP-KTTH, ngày 06/06/2018 và sửa đổi. bổ sung bởi Nghị định...
rating 14 Jun, 2018 Lượt xem: 746 Bình luận: 0
Công văn 225/CP-KTTH
Công văn này đính chính một số thông tin tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP, Nghị định 150/2017/NĐ-CP, Nghị định 154/2017/NĐ-CP, Nghị định 155/2017/NĐ-CP và Nghị định 158/2017/NĐ-CP. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...
rating 14 Jun, 2018 Lượt xem: 763 Bình luận: 0
Quy định mới về thuế xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan
Ngày 20/04/2018, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC, thông tư này sửa đổi, bổ sung một số quy định quan trọng liên quan đến thủ tục khai hải quan, thuế xuất nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Cụ thể sửa đổi: + Quy định về nộp, xác nhận và sử dụng các chứng...
rating 08 Jun, 2018 Lượt xem: 777 Bình luận: 0

Bài trước 2 / 6 Bài kế
1 2 3 4 5 6(Page 2 of 6)