Webketoan PRO

Operating leverage

Article ID: 1655
Last updated: 20 Jun, 2021

A measure of how sensitive net operating income is to a given percentage
change in dollar sales.
 

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1655
Last updated: 20 Jun, 2021
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 22
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Jun, 2021 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Ngày cập nhật: 20 Jun, 2021 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Tags