opening IFRS statement of financial position

Article ID: 2094
Last updated: 16 Feb, 2022

An entity’s statement of financial position at the date of transition to IFRSs.

(According to International Accounting Standards IFRS 1)

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 2094
Last updated: 16 Feb, 2022
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 49
Bình luận: 0
Ngày đăng: 16 Feb, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Ngày cập nhật: 16 Feb, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Tags