Những hướng dẫn mới về BHXH, BHYT - Tháng 08, Tháng 09/2017

Article ID: 1206
Last updated: 15 Sep, 2017


Câu hỏi 1: Đã mua thẻ BHYT hộ gia đình, có phải đóng tiếp tại nơi làm?


 

Câu hỏi 2: Một người có được cùng lúc sử dụng hai thẻ BHYT không?

Câu hỏi 3: Chụp X quang có được hưởng 100% BHYT?

 

Câu hỏi 4: Chậm đóng BHXH bao nhiêu ngày sẽ phải nộp thêm tiền lãi?

Câu hỏi 5: Chế độ ốm đau dài ngày tính hưởng theo tháng

Câu hỏi 6: Ảnh CMND bị mờ, làm thế nào để giải quyết chế độ BHYT?

Câu hỏi 7: Làm việc sau tuổi nghỉ hưu có phải đóng BHXH

Biên tập Webketoan

Nguồn: Cổng thông tin điện tử chính phủ

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1206
Last updated: 15 Sep, 2017
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 7399
Bình luận: 0
Ngày đăng: 15 Sep, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 15 Sep, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)