Những điều cần biết và các vướng mắc thường gặp về Hoá đơn điện tử

Article ID: 1539
Last updated: 06 Nov, 2018

 Mời độc giả cùng xem những hướng dẫn hết sức chi tiết, các vướng mắc thường gặp về hoá đơn điện tử được biên soạn bởi cán bộ công nhân viên Chi cục thuế Quận 12, TP.HCM.

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_Hoa-don-dien-tu

 

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_hoa-don-dien-tu

 

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_Hoa-don-dien-tu

 

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_Hoa-don-dien-tu

 

Webketoan_hoa-don-dien-tu

 

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_hoa-don-dien-tu

 

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_hoa-don-dien-tu

 

Webketoan_Hoa-don-dien-tu

Webketoan_hoa-don-dien-tu

Webketoan_Hoa-don-dien-tu

 Nguồn: Hoa Nguyễn; Chi cục thuế Quận 12

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1539
Last updated: 06 Nov, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 2796
Bình luận: 0
Ngày đăng: 06 Nov, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 06 Nov, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Tags

Nên xem