Nghị định mới hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Article ID: 1415
Last updated: 29 May, 2018

Ngày 11/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP

Đối tượng áp dụng:

- Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 6 Nghị định này.

-  Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

                                                                         Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Căn cứ nguồn lực hỗ trợ, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ quyết định số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa quyết định được nhận hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc:

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước.

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước được hỗ trợ trước.

Xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ xác định:

 • Tiêu chí thuộc doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Xác định lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Xác định số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm của doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Xác định nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa
 •  Xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Xác định và kê khai doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ vào mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này để tự xác định và kê khai quy mô là doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp vừa và nộp cho cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện trên sẽ được hỗ trợ:

 • Thông tin
 • Tư vấn
 • Phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp
 • Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh như hỗ trợ lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu,…
 • Khởi nghiệp sáng tạo,…
 • Tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

…..

Nghị định có hiệu lực từ 11/03/2018.

Xem chi tiết Nghị định ở mục "Nên xem"

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1415
Last updated: 29 May, 2018
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 1869
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Mar, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 29 May, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Nên xem