TB 1: Về việc đăng ký thành viên

10 Sep, 2019

Thân chào,

Webketoan đang thực hiện công việc cải tiến nâng cao chất lượng cũng như hoạt động của trang CƠ SỞ TRI THỨC KẾ TOÁN. Nhằm phục vụ tốt hơn quý độc giả, chúng tôi đã mở chức năng cho phép đăng ký thành viên. Chúng tôi đang hoàn thiện chính sách, tất nhiên là thành viên thì sẽ được phục vụ khác với khách vãng lai.

Quy trình đăng ký thành viên gồm 3 bước:

  1. Quý khách đăng ký thông tin vào trang đăng ký.
  2. Quý khách sẽ nhận được email xác nhận vào hộp thư. Quý khách phải xác nhận thì quá trình đăng ký mới hoàn tất. 
    • Sau 7 ngày nếu đăng ký chưa được xác nhận thì chúng tôi sẽ xoá đăng ký. Quý khách phải đăng ký lại nếu muốn.
  3. Đăng ký sau khi được xác nhận sẽ được Admin duyệt chấp nhận.

Trân trọng.

Nguyễn Hải Tâm