Mức trần đóng BHXH

Article ID: 428
Last updated: 19 May, 2018

Mức trần đóng BHXH

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 89 Luật BHXH số 58/2014/QH13, mức trần đóng BHXH là 20 tháng lương tối thiểu chung. Tính từ thời điểm Luật BHXH 2006 có hiệu lực từ 1/1/2007 đến hết năm 2015, Luật BHXH 58/2014/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2016 đến nay, đã có 8 lần tăng lương cơ sở, kéo theo mức trần đóng BHXH lần lượt tăng như sau:

Lần

Thời điểm

Nghị định

Lương tối thiểu/tháng

Mức trần đóng BHXH

1

01/01/2008

166/2007/NĐ-CP

540.000 đ

10.800.000 đ

2

01/05/2009

33/2009/NĐ-CP

650.000 đ

13.000.000 đ

3

10/05/2010

28/2010/NĐ-CP

730.000 đ

14.600.000 đ

4

01/05/2011

22/2011/NĐ-CP

830.000 đ

16.600.000 đ

5

01/05/2012

31/2012/NĐ-CP

1.050.000 đ

21.000.000 đ

6 01/07/2013 66/2013/NĐ-CP 1.150.000 đ

23.000.000 đ

 

01/05/2016

47/2016/NĐ-CP 1.210.000 đ 24.200.000 đ
8

01/07/2017

47/2017/NĐ-CP 1.300.000 đ 26.000.000 đ

9

01/07/2018 72/2018/NĐ-CP 1.390.000 đ 27.800.000 đ

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 428
Last updated: 19 May, 2018
Bản cập nhật: 12
Lượt xem: 32177
Bình luận: 0
Ngày đăng: 01 Jun, 2012 by Nguyễn Hải Tâm -
Ngày cập nhật: 19 May, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)